Need Help ?
Call: +977- 094420135
News Flash

विद्यालयमा ICT हेर्ने कम्प्युटर शिक्षकहरुको नामावली अा व २०७०।०७१

प्रकाशित मिती:  २०७१।०१।०८

जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटि अन्तरगतका  विद्यालयहरुमा सुचना प्रविधिको विस्तार गर्नेको लागि जिल्लाका मा वि नि मा वि शिक्षकहरुलाइ तालिम दिइयो ।