Need Help ?
Call: +977- 094420135
News Flash

राम्रा अभ्याशहरु

 • वालवालिका खोज्दै विद्यार्थी घर घरमा

  प्रकाशित मिती:  

  विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७१ सफल पार्न मिति २०७०।चै त्र २४ गतेका दिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी लगायत कार्यालयका कर्मचारी  र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संघसंस्थाहरु विच अन्तरक्रिया भै विद्यालयरु वाहिर रहेका वालवािलकाहरुलाइ विद्यालयमा ल्याउन  सम्बन्धित विद्यालय रहेको वडाको विद्यालयका कक्षा १० का विद

  थप हेर्नुहोस
 • जिल्ला शिक्षा कार्यालयले करारमा शिक्षक छनौटको परीक्षा जिल्लामै लिने गरेको

  प्रकाशित मिती:  

  विद्यालय  व्यवस्थनपन समितिहरुले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा योग्य र सक्षम भन्दा पनि भनसुन का भरमा अाफ्नतहरुलाइ नियुक्ति गर्दा जिल्लाको  शैक्षिक अवस्था खस्कदै गएको र शिक्षक नियुक्तिमा विवादहरु उत्पन्न भै शिक्षक नियक्ति गर्न कठीनाइ हुने गरेकोले  जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीले अस्थायि करार शिक्षकहरुको परीक्षा कार्यालयमै संचालन गर्ने गरेको ।      

  थप हेर्नुहोस