Need Help ?
Call: +977- 094420135
News Flash

प्रकाशनहरु

  • शैक्षिक झलक २०७२

    प्रकाशित मिती:  २०७२।०४।१७

    दुई शब्द सार्वजनिक सेवा प्रदाय सस्थाहरुले आफुले प्रवाह गरेको सेवा सुविधा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउनु पर्ने र सेवा ग्राहिहरुले सूचना प्राप्त गर्नु पर्ने सूचनाको हकको प्रात्याभुती गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीवाट आ व २०७१÷२०७२ मा गरिएको कृयाकलापहरु र विद्यालयहरुमा निकासा भएका विभिन्न किसिमका अनुदान रकमहरुको जानकारी गराई विद्यालयहरुले सम्ब

    थप हेर्नुहोस