Need Help ?
Call: +977- 094420135
News Flash

जि. शि. अ.

अनन्तकुमार पौड्याल

शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो । शिक्षामा गरेको लगानी खेर जादैन । अभिभावकहरुले आफ्ना नानीहरुलाइ समयमै विद्यालयमै भर्ना गरी नियमितरुपमा विद्यालय पठाउने र विद्यालयमा पठनपाठन नियमित गर्नको लागि विद्यालयलाइ सहयोग गरेमा शिक्षाको गुगस्तरमा अभिवृद्धि भै देश विकासमा सहयोग पुग्ने छ । शिक्षकहरुले अाफ्नो पेशागत धर्म इमान्दारी साथ पुरा गर्नु पर्छ । शिक्षकहरुले विद्यार्थि केन्द्रित शिक्षण विधि र वालमैत्री वावतावरणमा शिक्षण सिकाइ त्रियाकलाप संचालन गरी विद्यालयमा पुरा समय दिएमा शिक्षण सिकाइको स्तरमा छिट्टै सुधार अाउछ ।