Need Help ?
Call: +977- 094420135
News Flash

नवा वालविकास छनौट सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती:  २०७१।०१।१८

जिल्ला प्रारम्भिक वालविकास समिति डोटीको मिति २०७१।११८ को निर्णय अनुसार वालविकास केन्द्र छनौट

 

तलको सुचना हेर्ने डाउनलोड गर्नुहोस

 साथै नया वालविकास केन्द्रमा छनौट भएका सहयोगी कार्यक्रताहरुको तालिम ०७१।०२।५ गते देखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा संचालन हुने व्यहोरा नया  सवै वालविकास केन्द्रहरुमा जानकारी गराइन्छ ।